Nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn phường 6 quận Tân Bình, triển khai hiệu quả chủ đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh “Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chỉnh và hoàn thiện môi trường đầu...
Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài...
Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của nhân dân phường 6 về giữ gìn mỹ quan đô thị, phòng ngừa các loại tội phạm sử dụng các hình thức quảng cáo, rao vặt để tiếp cận người dân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, Sáng 6/5/2023, tại Hẻm số 2...