Các quy định mới về bán – lưu thông SIM di động

929

Căn cứ Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2017. Tất cả các cá nhân/tổ chức bán – lưu thông SIM di động phải chấp hành đúng các quy định sau:

  1. Mọi hành vi bán, lưu thông SIM di động chỉ được thực hiện khi cá nhân/tổ chức đó đã được doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng uỷ quyền giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
  2. Sau ngày 24/07/2017, mọi hành vi sau sẽ bị phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, cụ thể:
  3. Bán SIM thuê bao di động khi không được doanh nghiệp viễn thông di động ký hợp đồng ủy quyền giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
  4. Bán, lưu thông trên thị trường SIM thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước;
  5. Bán, lưu thông trên thị trường thiết bị đầu cuối không dùng SIM đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước;
  6. Mua bán, trao đổi hoặc sử dụng SIM đa năng, thiết bị có chức năng kích hoạt sẵn dịch vụ cho SIM thuê bao không cần phải bẻ SIM để nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước cho SIM thuê bao./.

Ban biên tập website