Cảnh giác hành vi trộm cắp các thiết bị của hệ thống chiếu sáng công cộng.

2061

Hiện nay, trên địa bàn quận Tân Bình xuất hiện các đối tượng có hành vi trộm cắp các thiết bị của hệ thống chiếu sáng công cộng, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự tại nhiều khu vực.

Nay Uỷ ban nhân dân Phường 6 tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác đối tượng có hành vi trộm cắp, nhất là các đối tượng có hành vi trộm cắp các thiết bị của hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Phường.

Ban Biên tập.