Chủ trương đầu tư, khung chính sách hỗ trợ và đề nghị kê khai pháp lý, tình hình sử dụng đất khi triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cụm trường học công lập đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng, phường 6, quận Tân Bình

1500

Căn cứ Công văn số 125/UBND-ĐT ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về phương án giá đất để tính hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án đầu tư xây dựng cụm trường học công lập đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng, phường 6, quận Tân Bình, trên cơ sở đó, thông tin đến các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án một số nội dung sau:
1. VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
– Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thực hiện dự án bằng nguồn ngân sách thành phố, mục tiêu dự án đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.
– Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sử dụng nguồn ngân sách thành phố để hỗ trợ cho người sử dụng đất tại khu đất công trình công cộng, phường 6 để thực hiện dự án. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận quyết định sử dụng ngân sách quận để xem xét hỗ trợ thêm cho người dân.
– Ủy ban nhân dân phường, quận khẳng định dự án thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước, không huy động bất kỳ nguồn kinh phí xã hội nào ngoài ngân sách.
2. VỀ ĐỐI TƯỢNG KÊ KHAI
– Người trực tiếp sử dụng và canh tác hoa màu trên đất nông nghiệp.
– Các trường hợp đã nhận chuyển nhượng quyền canh tác tại khu đất trên (thông qua các hình thức sang nhượng bằng giấy tay mà không được pháp luật công nhận tính đến ngày 03/01/2019).
3. KHUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
3.1. Về đơn giá đất nông nghiệp tính hỗ trợ
Áp dụng đơn giá 7.055.000đ/m2 để tính hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng đất tại khu đất công trình công cộng phường 6.
3.2. Chính sách hỗ trợ thêm của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình
– Hỗ trợ canh tác hoa màu: Đối với các trường hợp đang canh tác hoa màu bị ảnh hưởng bởi quá trình cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng, không thể tiếp tục trồng rau, Ủy ban nhân dân quận thống nhất hỗ trợ chi phí tương đương doanh thu 3 tháng (có mức từ 4 đến 6 triệu đồng/1 tháng) đối với các trường hợp trực tiếp canh tác hoa màu (điều kiện được hỗ trợ: Người dân có canh tác thực tế đến hết ngày 03/01/2019, được Tổ công tác phường 6 ghi nhận bằng hình ảnh).
– Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề: Ủy ban nhân dân quận thống nhất sẽ tổ chức đào tạo chuyển đổi ngành nghề theo nhu cầu, nguyện vọng của người dân, kinh phí đào tạo sẽ do Ủy ban nhân dân quận chi trả.
– Hỗ trợ khác: Ủy ban nhân dân quận thống nhất hỗ trợ đối với các trường hợp có hoàn cảnh neo đơn, diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn sẽ được tạo điều kiện vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội (nếu có nhu cầu), Ủy ban nhân dân phường, quận sẽ tạo mọi điều kiện để người dân được chăm lo Tết đầy đủ, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội, thăm viếng khi ốm đau.
3.3. Chính sách về an sinh xã hội: Đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở và đủ điều kiện theo quy định, Ủy ban nhân dân phường, quận sẽ rà soát và đối chiếu các quy định về tiêu chuẩn mua nhà xã hội, từ đó sẽ báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình quyết định thành lập ban kê khai tại 3 địa điểm:
1) Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 6 – số 356A đường Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình, số điện thoại liên lạc: (028).3864358.
2) Trụ sở Công an phường 6 – số 17 đường Bành Văn Trân, phường 6 quận Tân Bình, số điện thoại liên lạc: (028).38645194.
3) Trụ sở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng – số 478 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, số điện thoại liên lạc: (028). 38123428.
Các trường hợp trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp hoặc các trường hợp đã nhận chuyển nhượng quyền canh tác tại khu đất trên (thông qua các hình thức sang nhượng bằng giấy tay mà không được pháp luật công nhận tính đến ngày 03/01/2019) khẩn trương liên hệ Ban kê khai tại 3 địa điểm trên để tiến hành cung cấp thông tin, kê khai pháp lý, tình hình sử dụng đất, tình hình cư trú và đăng ký nhận kinh phí hỗ trợ để Ủy ban nhân dân phường, quận xem xét hỗ trợ theo tình hình thực tế.
* Về địa điểm nhận kinh phí hỗ trợ:
– Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 6 – số 356A đường Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình, số điện thoại liên lạc: (028). 3864358.
– Trụ sở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng – số 478 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, số điện thoại liên lạc: (028). 38123428.
* Thông tin liên lạc:
Mọi chi tiết liên quan đến quá trình kê khai, cung cấp thông tin đề nghị các hộ dân liên lạc trực tiếp với Hội đồng hỗ trợ của dự án, cụ thể như sau:
– Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thường trực Hội đồng hỗ trợ, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, số điện thoại 0903.871.537.
– Ông Trần Văn Tâm – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại 0903.752.992
– Ông Nguyễn Thành Danh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 6, số điện thoại liên lạc: 0913.711.701.
Đối với bà con có quyền và lợi ích liên quan tại khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng cụm trường học công lập đạt chuẩn quốc gia cùng đồng thuận, ủng hộ và chấp hành chủ trương; tuyệt đối không nghe theo lời xúi giục của các phần tử, đối tượng xấu để thông tin xuyên tạc không đúng các chủ trương, chính sách trong quá trình thực hiện dự án, đối tượng không có thẩm quyền để thông tin, tuyên truyền, vận động làm nhận thức sai lệch về chủ trương thực hiện dự án; không cùng các đối tượng xấu tham gia tụ tập đông người để cản trở hoặc không hợp tác kê khai làm mất quyền lợi chính đáng của bà con. Đồng thời, kêu gọi bà con bị các phần tử xấu lôi kéo mạnh dạn tố giác báo tin cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý các đối tượng trên theo quy định pháp luật.
Các trường hợp bị dụ dỗ, lôi kéo, xúi giục nhận chuyển nhượng đất và xây dựng trái phép trên khu đất dự án đầu tư xây dựng cụm trường học công lập đạt chuẩn quốc gia hoặc những hành vi khác trái với các quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân phường 6 kêu gọi bà con mạnh dạn tố giác, khai báo tại trụ sở các cơ quan công an hoặc tại:
– Công an phường 6 quận Tân Bình, số 17 đường Bành Văn Trân, số điện thoại (028).38645194.
– Công an quận Tân Bình, số 340 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4 quận Tân Bình, số điện thoại (028). 38444996.
– Công an thành phố Hồ Chí Minh, số 268 đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0693.187.444.
BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY TÂN BÌNH