Chương trình mốc son lịch sử “Chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh”

897

Nhằm giúp cho các em thiếu nhi hiểu biết hơn về lịch sử, truyền thống đấu tranh hào hùng, vẻ vang của dân tộc Việt Nam,  Ban chỉ đạo hè phường 6 tổ chức chương trình những mốc son lịch sử với chủ đề “Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh” thu hút 150 em thiếu nhi tham gia qua đó góp phần trang bị thêm kiến thức lịch sử cho các em thiếu nhi, phụ trách hè, đoàn viên thanh niên trong hịp hè 2018.

_Ban biên tập_