Chương trình Tháng khuyến mại

1031

Hưởng ứng tháng Khuyến mại của Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, báo Tuổi Trẻ triển khai gói hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp tham gia chương trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, khi doanh nghiệp đăng quảng cáo, tin bài PR trên các ấn phẩm báo Tuổi Trẻ ngày, Tuổi Trẻ Cuối Tuần và Tuổi Trẻ News sẽ được áp dụng giá đặc biệt 45% và giảm thêm 5% quy ra giá trị tặng báo miễn phí trong thời gia từ 02/9/2017 đến 31/11/2017.

Chính sách khuyến mãi áp dụng đối với doanh nghiệp ký hợp đồng và đăng quảng cáo trong khoảng thời gia từ 02/9/2017 đến 30/11/2017. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ anh Trần Minh Dương, Phòng Quảng cáo, điện thoại 0918.670.739

Ban biên tập