Đăng ký nhu cầu mua Nhà ở xã hội tại quận Tân Bình

885

Ngày 01 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình có Kế hoạch số 258/KH-UBND về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2016-2020.

Nhằm đảm bảo quyền lợi mua nhà ở xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc diện chính sách, người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn Phường 6 theo quy định của Luật nhà ở.

Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức Phường 6, các Cấp ủy chi bộ, Ban điều hành 8 khu phố, Ban điều hành 75 Tổ dân phố và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường 6 được biết để đăng ký nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Thời gian: chậm nhất đến hết ngày 31/12/2017.

Địa điểm: Thông qua ban điều hành 75 Tổ dân phố (các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố) hoặc tại Ủy ban nhân dân phường 6, quận Tân Bình.

Ban biên tập