Dự án tại Khu đất công trình công cộng phường 6 quận Tân Bình (Khu đất Vườn Rau)

3277