Được rút ngắn thời gian thử thách thi hành án treo do chấp hành tốt

1118

Vừa qua, trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân phường 6, vào ngày 31/8/2017 Tòa án nhân dân quận Tân Bình đã xem xét và quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho bị án Võ . H . N là người đang chấp hành án treo tại phường 6, thời gian thử thách được rút ngắn là 05 tháng/36 tháng. Đây là tấm gương điển hình trong thời gian chấp hành án có nhiều phấn đấu, ăn năn, hối lỗi với hành vi phạm tội mà mình đã gây ra, tích cực khắc phục hậu quả, có ý chí hoàn lương.

Việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho các bị án còn thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước giúp các bị án sớm tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho xã hội.

(Ban biên tập)