Gạc Ma – 30 năm một tượng đài

1971

Nguồn: Vnexpress