Gian hàng bình ổn giá năm 2020

971

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường để xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, vận động các tầng lớp nhân dân thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng hàng ngày theo hướng tạo thành thói quen khi mua sắm, tiêu dùng, ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam chất lượng cao.

Ngày 19/03/2020, tại Trạm Y tế phường 6,  Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phường 6 quận Tân Bình tổ chức Gian hàng bình ổn giá hàng Việt giảm với hơn 100 mặt hàng nhu thiết yếu hằng ngày như: thực phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng, khẩu trang, nước sát khuẩn tay của Cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafood.