HĐND phường tổ chức kỳ họp lần thứ 5

1511

Sáng ngày 23/12/2017, tại Hội trường Ủy ban phường, HĐND phường 6 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh trên địa bàn phường; tình hình hoạt động của HĐND phường năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

Trong năm 2017 tình hình KTXH- QPAN phường 6 đã đạt được một số chỉ tiêu do quận giao, 8/8 khu phố đạt khu phố văn hóa với 3.551/3.884 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 92%; Chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo, khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội và sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

           Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết  gồm:  Nghị Quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND phường; Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Nghị quyết về dự toán thu – chi ngân sách năm 2018; Nghị quyết về dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về thưc hiện các dự án đầu tư năm 2018.