Hoạt động Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3

2281

Thực hiện Kế hoạch 22/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường 6 về việc hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc Ngày 20/3.

Ngày 18/3/2020 tại Ủy ban nhân dân phường 6, Ông Nguyễn Thành Danh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 6 đã tiến hành trao Giấy chứng nhận kết hôn và gửi lời chúc mừng cho hai Anh/chị Nguyễn Vũ Hải – Sơn Thị Kiều Loan.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và hoạt động sẽ được duy trì xuyên suốt cho đến 31/12/2020.

Nguồn: Phúc Tân Bình (UBND Phường 6)