Hội nghị tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân Quận (đơn vị 05) trước kỳ họp thứ 15

462

🌸 Ngày 29/6/2020 tại Hội trường UBND Phường 6, UB.MTTQ phối hợp với HĐND – UBND phường 6 tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND quận Tân Bình (đơn vị 05) với cử tri Phường 6 trước kỳ họp thứ 15 HĐND Quận, nhiệm kỳ 2016-2021.
👏 Đại diện tổ đại biểu HĐND Quận (đơn vị 05) – Ông Đặng Bình Yên/Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Phường đã báo cáo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp 15 HĐND Quận; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường); Báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 12 HĐND Quận.

Tổ đại biểu HĐND quận đã tiếp nhận 05 lượt ý kiến đóng góp của cử tri về các vấn đề Nhà đất, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội….