Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND quận, phường

893

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND quận và Phường

Vào ngày 04 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 6 phối hợp với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Bình (đơn vị 05) và đại biểu Hội đồng nhân dân phường 6 (đơn vị 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) tiếp xúc với hơn 100 cử tri phường 6 sau kỳ họp lần thứ 5 của HĐND quận Tân Bình và HĐND phường 6.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Đặng Bình Yên, thay mặt tổ đại biểu 05 HĐND quận báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ Năm Hội đồng nhân dân; đại biểu Bùi Trường Thọ, thay mặt các đại biểu HĐND phường báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ Năm Hội đồng nhân dân phường; đại biểu Trần Minh Vũ, thay mặt các Tổ đại biểu HĐND phường thông báo kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri đối với đại biểu hội đồng nhân dân phường trước kỳ họp HĐND phường lần thứ 5.

Cử tri phường 6 đã phát biểu 16 ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc như việc thực hiện 02 khu quy hoạch trên địa bàn phường, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, công tác an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, công tác vệ sinh môi trường, việc thu thuế đất Phi nông nghiệp,…

 Sau khi nghe ý kiến của cử tri, đại diện Ủy ban nhân dân phường, Tổ đại biểu HĐND quận đã giải đáp những vấn đề thuộc thấm quyền. Những vấn đề còn lại đều được tập hợp, chuyển các ngành chức năng tham mưu trả lời trong thời gian sớm nhất nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri./.

Ban biên tập