Hội nghị tổng kết 10 năm (2007-2017) thực hiện công tác quản lý, giáo đối tượng tại địa bàn cơ sở

985

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Ủy ban mặt trận tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể đã phối hợp với lực lượng công an trong công tác quản lý đối tượng và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2017, Công an quận Tân Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2007-2017) thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn quận. Tham dự Hội nghị có động chí Châu Văn La – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Trong 10 năm qua, Công an quận và Công an 15 phường đã cảm hóa, giáo dục, gọi hỏi, răn đe hơn 20.000 lượt đối tượng; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trên 2.700 lượt; các ban ngành đoàn thể đã phối hợp tiếp xúc trực tiếp cùng gia đình và đối tượng để giáo dục đối tượng, đây là phương pháp hiệu quả nhất; tuy nhiên công tác quản lý giúp đỡ người sau cai chưa được hiệu quả, nguy cơ tái nghiện còn cao do việc tạo việc làm còn hạn chế, đa số người sau cai còn mặc cảm xa lánh cán bộ tiếp xúc…

Tại Hội nghị tổng kết đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – Châu Văn La đã trao tặng giấy khen về công tác quản lý, giáo dục đối tượng cho đơn vị Công an phường 6 và đồng chí Dương Từ Tâm – Phòng chống tội phạm về TTXH Công an phường 6.

(Ban biên tập Website)