Hội nghị Tổng kết Ban Thanh tra nhân dân và Ban đầu tư giám sát của cộng đồng năm 2019

936

Chiều ngày 12/12/2019, tại UBND Phường, Uỷ ban MTTQ phường tổ chức Hội nghị Tổng kết Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019. Về tham dự Hội nghị có sự tham dự của Bà Trần Thị Mỹ Dung/Đảng uỷ viên – Chủ tịch UB.MTTQ phường; Ông Nguyễn Anh Quang/ Phó Chủ tịch UBND phường; Ông Nguyễn Việt Dũng/ Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm, Ban TTND tổ chức tuyên truyn pháp luật và công khai qu vn động trong dân trên bản tin của phưng đưc minh bạch tạo lòng tin của dân với chính quỳên địa phương; Tuyên truyn các thành viên trong Ban và Nhân dân hưởng ng cuc vn đng “Người dân Thành phố H Chí Minh không x rác ra đường và kênh rạch vì thành ph sạch và gim ngp nưc” trên địa bàn phường; Ph biến niêm yết các văn bản pháp quy v chế độ chính sách tại UBND Phưng; thc hin tt quy chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kim tra”.

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng từ đầu năm 2019 đến nay, giám sát 04 công trình nâng cấp tuyến đường tuyến hẻm với kinh phí Nhà nước và Nhân dân cùng làm: hẻm 30 Tứ Hải với tổng kinh phí 325.060.000 đồng, Nhân dân đóng góp 30.000.000 đồng; hẻm 61/32/4 Đất Thánh với tổng kinh phí 499.135.000 đồng, Nhân dân đóng góp 22.000.000 đồng; hẻm 221 Đất Thánh với tổng kinh phí 466.228.000 đồng, Nhân dân đóng góp 22.500.000 đồng. Các công trình đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, kết quả giám sát thi công đúng kế hoạch, đúng tiến độ, chưa phát hiện sai phạm gì, chưa có phản ảnh của người dân. Hin nay, đang giám sát hm 42 Nghĩa Hoà, Phường 6, quận Tân Bình.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Anh Quang/ Phó Chủ tịch UBND Phường đề nghị các thành viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao vai trò, chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt kế hoạch đề ra; tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết…