Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

987

Ngày 17/4/2018, tại Hội trường 1 Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Công an quận Tân Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa bàn quận Tân Bình.

Theo đó, thực hiện Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tại nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước ứng dụng công nghệ tin học vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và góp phần phát triển Chính phủ điện tử. Vì vậy, để triển khai thu thập thông tin dân cư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt hiệu quả cao, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mỗi công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:

– Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân, như : Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân, Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn … đã được cấp, căn cứ vào các loại giấy tờ tùy thân và hướng dẫn của Cảnh sát khu vực, Công an viên phụ trách ấp, cán bộ tổ thu thập thông tin dân cư của phường, xã, thị trấn, để kê khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cơ bản của nhân khẩu trong hộ gia đình vào Phiếu thu thập thông tin do Bộ Công an phát hành;

– Xuất trình các giấy tờ chứng minh nhân thân phục vụ việc kiểm tra, xác thực tính chính xác của thông tin dân cư được kê khai trong Phiếu thu thập thông tin dân cư;

– Kiểm tra, ký xác nhận vào mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư để đảm bảo căn cứ pháp lý của thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

Đối với công dân thực tế không sinh sống tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (công dân đang tạm trú, lưu trú) thì đề nghị về Công an phường, xã, thị trấn để kê khai vào Phiếu thu thập thông tin dân cư.

Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thu thập phiếu thông tin dân cư đối với công dân có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bắt đầu từ ngày 18/4/2018 đến 18/10/2018.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người dân được quyền khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khác. Bên cạnh đó, để đảm bảo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được cập nhật nhanh chóng, mỗi người dân cũng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin khi có sự thay đổi theo quy định./.