Hội thi “Chi hội trưởng Khuyến học khu phố giỏi” năm 2018

1341

Hội thi “Chi hội trưởng Khuyến học khu phố giỏi” năm 2018

 

Vào sáng ngày 11 tháng 8 năm 2018, Hội Khuyến học phường tổ chức hội thi “Chi hội trưởng Khuyến học khu phố giỏi” năm 2018 cho Ban chấp hành 8 chi hội Khuyến học khu phố. Hội thi gồm 2 phần: phần thi kiến thức và phần thi thuyết trình.

Nội dung thi kiến thức bao gồm tìm hiểu các thông tư, chương trình, chỉ thị, quyết định phê duyệt đề án của Đảng, của Nhà nước, của Hội Khuyến học Việt Nam về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng,…

Phần thi thuyết trình chọn một trong các chuyên đề như: hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng cộng đồng ở khu phố; công tác vận động quỹ và trao học bổng Khuyến học ở khu phố; việc học tập, làm theo tư tưởng học suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác xây dựng mô hình xã hội học tập ở khu phố; công tác vận động xây dựng Gia đình học tập ở khu phố.

Thông qua hội thi, Ban chấp hành các chi hội khuyến học khu phố củng cố và nâng cao năng lực về vị trí, vai trò và tổ chức hoạt động của Chi hội trưởng trong công tác Khuyến học, Khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Hội thi đã tạo được không khí phấn khởi, vui tươi, thiết thực và đạt kết quả tốt đẹp.

Kết quả hội thi:

– Giải nhất: chi hội 4

– Giải nhì: chi hội 1 và chi hội 2

– Giải ba: chi hội 6, chi hội 7 và chi hội 8

– Giải Khuyến khích: chi hội 3 và chi hội 5

– Giải phong trào: chi hội 6.

BAN BIÊN TẬP