Hội thi “Tháng năm nhớ Bác” năm 2018

2047

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân Phường 6 giai đoạn 1975 đến nay đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018). Qua đó nâng cao ý thức, tích cực đẩy mạnh trong toàn hệ thống chính trị học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Ngày 16/5/2018  Đảng ủy phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường tổ chức Hội thi “Tháng năm nhớ Bác”. Tạo điều kiện để các đơn vị tham gia có sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu gương người tốt việc tốt, gương điển hình, cách làm hay trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về tham dự Hội thi có sự tham gia của 13 đội thi, các đội thi tham gia thi trắc nghiệm kiến thức về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ phường 6 từ năm 1975 đến nay và phần thi trình diễn văn nghệ với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; kể các mẫu chuyện về Bác hoặc tự tìm hiểu, phát hiện và kể chuyện về gương người tốt việc tốt, gương tập thể, cá nhân điển hình, có sức lan tỏa rộng  trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Một số hình ảnh trong Hội thi:

_Ban biên tập_