Hướng dẫn thủ tục hộ tịch

1721

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỘ TỊCH

  1. Đăng ký khai sinh:

–     Tờ khai theo mẫu quy định;

–     Giấy chứng sinh bản chính của trẻ;

–     Hộ khẩu; chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của ba mẹ trẻ;

–     Giấy chứng nhận kết hôn của ba mẹ trẻ;

  1. Đăng ký kết hôn:

–     Tờ khai theo mẫu quy định;

–     Hộ khẩu; chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của bên nam, bên nữ;

–     Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bên nam, bên nữ;

  1. Xác nhận tình trạng hôn nhân:

–     Tờ khai theo mẫu quy định;

–     Hộ khẩu; chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người đề nghị xác nhận;

–     Các giấy tờ chứng minh về tình trạng hôn nhân của người đề nghị xác nhận (Quyết định ly hôn, bản án ly hôn, …)

  1. Đăng ký lại khai sinh:

–     Tờ khai theo mẫu quy định;

–     Công văn xác nhận đã mất bộ của nơi đã cấp Giấy khai sinh trước đây;

–     Hộ khẩu; chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người đề nghị làm khai sinh;

  1. Đề nghị cấp bản sao hộ tịch:

–     Tờ khai theo mẫu quy định;

–     Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người đề nghị cấp bản sao;

  1. Đề nghị thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch:

–     Tờ khai theo mẫu quy định;

–     Các giấy tờ hộ tịch có liên quan đến việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch chứng minh yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch là đúng sự thật và phù hợp với quy định của pháp luật.

–     Hộ khẩu; chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người đề nghị việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

 

13. TK đăng ký lại khai sinh

TK dang ky khai sinh

TK kết hôn TK khai tử

TK yeu cau ban sao trich luc ho tich

Tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân