Kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND phường

951

Ngày 22 tháng 7 năm 2017, HĐND phường 6 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2017. Đến dự có trên 50 đại biểu gồm: đại biểu HĐND, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể phường, cấp ủy chi bộ 8 khu phố và 6 trường học trên địa bàn phường. 

Kỳ họp tập trung làm việc với các nội dung chủ yếu như nghe Chủ tịch UBND phường báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND phường về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – phường 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; nghe báo cáo kết quả tiếp thu, giải trình những ý kiến cử tri và đại biểu HĐND phường đề đạt, kiến nghị trước kỳ họp; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 6 tháng đầu năm và những kiến nghị, đề xuất những vấn đề có liên quan đến công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng cuối năm 2017.

Kỳ họp đã xem xét, thảo luận các báo cáo về thu – chi ngân sách phường; kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND phường 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; đồng thời xem xét cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Trần Văn Khánh – Nguyên Phó Chủ tịch UBND phường do không còn công tác tại nơi ứng cử theo Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Thảo luận tại kỳ họp, nhiều ý kiến của đại biểu HĐND đặt ra được UBND phường phát biểu ghi nhận và định hướng thực hiện, trong đó có việc nâng cao chất lượng phường văn hóa gắn với xây dựng tiêu chí phường văn minh đô thị mới; vấn đề nước sạch, vệ sinh – môi trường, và việc bảo đảm an ninh trật tự … Các ý kiến chất vấn được lãnh đạo UBND phường giải trình thỏa đáng và cam kết thực hiện tốt trong thời gian tới.

Kỳ họp đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết như: Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – phường 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về quyết toán thu – chi ngân sách phường năm 2017; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND phường năm 2018, Nghị quyết thành lập các đoàn giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân phưng và Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Văn Khánh, đồng thời tại kỳ họp đã bầu bà Nguyễn Thị Thu Nga – Công chức UBND phường 6 giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

Chủ tịch HĐND phường, ông Đặng Bình Yên tặng quà lưu niệm cho ông Trần Văn Khánh thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND phường và bà Nguyễn Thị Thu Nga – Phó Chủ tịch UBND phường