Kêu gọi Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại

1043

Nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp trồng cây xanh, chung tay bảo vệ rừng. Ủy ban nhân dân phường 6 kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn Phường tích cực trồng cây, chăm sóc cây xanh tại gia đình, cơ quan, xí nghiệp, hè phố trên địa bàn phường. Đây là việc làm gắn với phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thông mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020. Việc làm này có vai trò đặc biệt quan trọng với sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ban biên tập