Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân phường 6 nhiệm kỳ 2016 – 2021

1751

Sáng ngày 27/4/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 6, Hội đồng nhân dân phường 6 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân Phường 6 nhiệm kỳ 2016 – 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường.

Về tham dự kỳ họp có sự hiện diện của Ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Ban Đoàn kết Công giáo quận – Đại biểu HĐND Quận, 29/30 đại biểu Hội đồng nhân dân phường 6, các đồng chí Đảng ủy viên, Đảng bộ bộ phận, Chi ủy các chi bộ, các đồng chí Thường trực các đoàn thể – chính trị xã hội phường.

Trong phiên họp Ông Trần Minh Vũ – Chủ tịch UBND – Đại biểu HĐND phường thông qua Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 30/3/2018 của UBND phường về điều chỉnh  thu – chi Ngân sách nhà nước năm 2018; Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 13/4/2018 của UBND phường về báo cáo quyết toán thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước năm 2017.

Hội nghị cũng được nghe Ông Nguyễn Xuân Trừng – Trưởng Ban Kinh tế – xã hội thông qua báo cáo thẩm tra quyết toán thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước năm 2017 và báo cáo thẩm tra điều chỉnh, bổ sung dự toán thu – chi Ngân sách nhà nước năm 2018.

Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng đã đóng góp về chương trình và chấn vấn một số nội dung liên quan đến công tác thu – chi ngân sách nhả nước năm 2017 Ủy ban nhân dân phường. Ông Đặng Bình Yên và ông Trần Minh Vũ cũng đã tiếp thu và trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu. Kết thúc kỳ họp Hội đồng nhân dân phường 6 cũng đã thông qua các dự thảo Nghị quyết như: Dự thảo Nghị quyết về Chương trình kỳ họp thứ sáu (kỳ họp bất thường) của HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021; Dự thảo Nghị quyết quyết toán thu – chi ngân sách năm 2017; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2018.

Ban biên tập.