Kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân phường 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021

932

Sáng ngày 21/7/2018, Hội đồng nhân dân phường tổ chức kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có sự tham dự của Đ/c Nguyễn Xuân Tiến – UVBTV – Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Đ/c Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường; Đ/c Phạm Thị Mai – Phó Bí thư Đảng ủy phường; các Đại biểu khách mời là Đảng ủy viên, Đảng ủy bộ phận, cấp ủy các chi bộ, Thường trực các đoàn thể chính trị – xã hội; Trưởng Ban điều hành 8 khu phố, Đại diện các BGH các  trường và đặc biệt có sự hiện diện của 29/30 đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã được nghe các báo cáo, thông báo:

– Thường trực HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động và giám sát 6 tháng đầu năm 2018; Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường.

– Lãnh đạo UBND phường thông qua các tờ trình và báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; giải đáp các kiến nghị của cử tri.

– Thường trực UB.MTTQ VN phường thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.

– Ban Kinh tế – Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thẩm tra tình hình thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND phường

Phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn được chia thành 2 tổ, có 10 ý kiến xoay quanh các nội dung được đề cập như: giải pháp vận động thanh niên lên đường nhập ngũ trong những năm tới; phát huy vai trò của camera phường; vệ sinh môi trườn; việc giám sát của đại biểu HĐND phường… Tại phiên thảo luận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường đã trả lời, giải trình và ghi nhận đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu, cũng như có kế hoạch bổ sung vào phương hướng, giải pháp trong thời gian tới.

Hội nghị cũng được nghe Đ/c Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ và Tờ trình của Thường trực HĐND phường, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND phường 6 nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Đại biểu Bùi Trường Thọ; Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự để đại biểu xem xét bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường đối với đại biểu Chu Thị Thư. Căn cứ kết quả kiểm phiếu do Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua, Bà Chu Thị Thư đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường 6 nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ 90%.

Trên cơ sở thảo luận thống nhất cao, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua 13 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về điều chỉnh kinh phí, bổ sung sử dụng nguồn kết dư ngân sách phường năm 2017; Nghị quyết điều chỉnh báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017; Nghị quyết điều chỉnh báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018; Nghị quyết danh mục các công trình thực hiện năm 2019; Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2019; Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường 6 nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường 6 nhiệm kỳ 2016 – 2021; các Nghị quyết thành lập các đoàn giám sát năm 2019.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn phường ổn định, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND phường. Tuy nhiên, thu thuế đất Phi nông nghiệp khó khăn do thay đổi về giá đất nên số thu tăng cao và chuyển về chậm. Thuế công thương nghiệp đạt thấp do CHi cục thuế đã ủy nhiệm thu thuế cho VNPT thu, nhưng công tác này chưa phát huy hiệu quả do nhân viên Ủy nhiệm thu của VNPT không làm. Trật tự an toàn xã hội diễn biến khó lường, hoạt động kinh doanh dịch vụ “dễ phát sinh tệ nạn xã hội” còn tiềm ẩn phức tạp. Do đó, yêu cầu UBND phường quyết liệt chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND phường, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh đã đề ra trong năm 2018. Các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường vai trò giám sát, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND phường đề ra. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng Phường 6 văn minh, nghĩa tình./.

.