Lễ phát động “Mỗi tuần 15 phút vì thành phố văn minh – sạch đẹp”; Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết; Phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” Năm 2018

1370

Sáng ngày 20/5/2018, Ủy ban nhân dân phường, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa” phối hợp các ban ngành đoàn thể phường tổ chức Lễ Phát động “Mỗi tuần 15 phút vì thành phố văn minh – sạch đẹp”; Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết và phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” năm 2018 tại khuôn viên sinh hoạt thể dục thể thao phường 6.Lễ phát động thu hút gần 150 lượt Hội viên, Đoàn viên, thanh niên và nhân dân cùng tham gia thực hiện 3 phần việc thiết thực góp phần xây dựng nếp sống mỹ quan đô thị tại khu dân cư, xây dựng các tuyến đường, tuyến hẻm sạch ngõ; phòng ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa trên địa bàn phường.

Đặc biệt hòa trong không khí “Tháng năm nhớ Bác” trong buổi lễ ban tổ chức cũng phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” các khu phố cùng chung tay trồng 10 cây xanh các loại tạo thêm mảng xanh cho khuôn viên sinh hoạt văn hóa thể dục thể thao phường 6.Một số hình ảnh khác trong buổi Lễ:(Ký kết giữa Ban chỉ đạo phường với 8 khu phố)(Thu hút đổng đảo Hội viên , Đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia)(Đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực  trong Lễ phát động)

_Ban Biên Tập_