Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2019

983

Mùa xuân năm 1930, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Đông Dương, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03/2/1930. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặc chuyển mình lịch sử của dân tộc Việt Nam trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, thắng lợi của các cuộc kháng chiến cứu nước và giữ nước, đánh thắng các kẻ thù xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và từng bước đưa đất nước quá độ đi lên Chủ Nghĩa Xã hội vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong niềm phấn khởi tự hào mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019, nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2019); ngày 25/01/2019 Đảng ủy phường long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 05 đồng chí đảng viên của Đảng bộ phường gồm:

(H/a: Đồng chí PHAN THỊ NỤ – tức Phan Bích Nụ; Đồng chí CHỂNH HÒA – tức Chểnh Kịch Dồn; Đồng chí LƯU HỒNG THẮNG – tức Lưu Thị Hát (Huy hiệu 45 năm) từ phải qua trái)

(H/a: Đồng chí ĐỒNG QUANG DUYÊN ̣- Huy hiệu 40 năm)

(H/a: Đồng chí NGUYỄN ĐỨC NHUẬN ̣-Huy hiệu 30 năm)

Về tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Bùi Thị Ánh Nguyệt – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thành Danh – Phó Bí thư/Chủ tịch UBND phường; cùng tham dự hội nghị hôm nay, còn có các đồng chí Đảng ủy viên, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể phường và các đồng chí chi ủy chi bộ trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Ngoài ra, Đảng ủy phường đã phối hợp với Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho 02 đồng chí là:

(Hình ảnh: Đồng chí PHẠM VĂN THẠC – Huy hiệu 55 năm)

(Hình ảnh: Đồng chí TRẦN ĐỨC LẬP – Huy hiệu 55 năm)

Cùng ngày, đồng chí Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐND phường cũng đã triển khai, quán triệt về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019