Lịch chi trả hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19

1187

Nhằm kịp thời chi hỗ trợ đối tượng chính sách có công cách mạng và đối tượng hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND Phường 6 thông báo lịch cấp phát tiền cụ thể như sau:

1. Đối tượng và mức hưởng, gồm:

1.1. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Được chi trả 1 lần áp dụng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Tổng số tiền nhận: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng).

1.2. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Được chi trả 1 lần áp dụng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Tổng số tiền nhận: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng).

Lưu ý: Nếu 1 người là đối tượng thuộc diện được hưởng từ 2 chế độ trở lên thì chỉ được hưởng 1 chế độ hỗ trợ cao nhất.

2. Địa điểm, thời gian chi trả:

2.1. Địa điểm:

Tại UBND Phường 6, số 356A, Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình.

2.2. Thời gian:

– Từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 11/5/2020

Buổi sáng: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00

Riêng thứ 7: từ 08 giờ đến 11 giờ 30

Lưu ý: UBND phường đã gửi thư mời đến từng đối tượng.

3. Giấy tờ cần mang theo khi đến nhận tiền:

– Sổ lãnh tiền hàng tháng;

– Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân bản chính để đối chiều với danh sách.

4. Chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19:

– Khi nhận được thư mời hoặc được thông báo đề nghị đi đúng ngày theo thời gian để tránh tập trung đông người.

– Khi đi phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước và ngay sau khi nhận tiền

– Đảm bảo giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 1 mét giữa người với người nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.