Thông báo lần 3 về thời gian tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm pháp luật tại khu đất công trình công cộng Phường 6, quận Tân Bình

538