Liên hoan văn nghệ Khu phố văn hóa lần thứ 15 và tiểu phẩm tuyên truyền Phường 10 năm 2016 chủ đề “Khu phố tôi an toàn – văn minh”

1197

Vào lúc 19 giờ 00 Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường 10 tổ chức Hội thi Liên hoan văn nghệ Khu phố văn hóa lần thứ 15 và tiểu phẩm tuyên truyền Phường 10 năm 2016 chủ đề “Khu phố tôi an toàn – văn minh” tại Hội Trường Ủy Ban nhân dân Phường 10 với 18 tiết mục dự thi của 07 khu phố thuộc Phường 10 gồm các nội dung: Đơn ca, song tam tứ ca, tốp ca, hợp ca, ca múa, múa và tuyên truyền tiểu phẩm, sau Hội thi Ban tổ chức đã chọn ra 05 tiết mục xuất sắc nhất kết hợp thành Liên khu phố 3,5,7 tham gia chương trình với chủ đề “Khắp nẻo quê hương” dự thi Chung kết cấp quận diễn ra vào ngày 25 tháng 10 năm 2016 tại Trung tâm Văn hóa thể thao quận.

Qua Hội thi, 07 khu phố tham dự hát về tình yêu quê hương Đất nước và tiểu phẩm tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đúng theo trọng tâm, nội dung kế hoạch đề ra về nhân rộng việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, khu dân cư văn hóa, nêu cao gương người tốt việc tốt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu được sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, văn nghệ trong quần chúng nhân dân. Qua đó, tạo điều kiện cho các khu phố trao đổi, học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn về việc xây dựng câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa, văn nghệ tại khu 07 khu phố trong những năm tới./.