Ngày hội tình nguyện xanh với chủ đề “Em yêu môi trường xanh” năm 2019

1468

Nhằm tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” đến rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn quận, đưa Cuộc vận động trở thành phong trào mang tính lan tỏa và sâu rộng trên địa bàn phường. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”, “15 phút vì Thành phố văn minh, sạch đẹp”, nâng cao ý thức đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc bảo vệ môi trường và thực hiện có hiệu quả Thông tri số 37-TT/QU quận Tân Bình. Ngày 15 tháng 6 năm 2019 tại Trường tiểu học Đống Đa, phường 6, quận Tân Bình Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2 (phường 6, 7, 8, 9, 10) tổ chức Ngày hội tình nguyện xanh với chủ đề “Em yêu môi trường xanh”. Ngày hội thu hút sự tham gia của gần 300 em thiếu nhi, 100 bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Ngày hội diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn, sân chơi cho các em thiếu nhi qua đó giúp các em vừa vui chơi vừa nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường như: Tuyên truyền và hướng dẫn phân loại, thu gom rác tại gia đình; Trình diễn thời trang bằng vật liệu tái chế; Hội thi phân loại rác; Gian hàng thu gom rác thải nguy hại đổi quà; Gian hàng Em vui đọc sách; Bên cạnh đó là các sân chơi khoa học vui; Sân chơi trò chơi vận động,…

(Hướng dẫn thiếu nhi phân loại rác)

(Trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế)

(Gian hàng thu gom Pin, rác thải nguy hại)

(Gian hàng Em vui đọc sách)

Đồng thời là các gian hàng trò chơi hoá học, vật lý, trò chơi vận động, trò chơi dân gian:

 Một số hình ảnh khác trong ngày hội tình nguyện xanh.

Thông qua ngày hội góp phần nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng đường phố, khu phố không rác và vận động Nhân dân làm theo nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt.

_BAN BIÊN TẬP_