Nhân sự mới Hội đồng nhân dân phường 6

1433

Vào lúc 8 giờ ngày 06 tháng 8 năm 2018, tại Phòng họp Trường trực Hội đồng nhân dân quận Tân Bình, Đồng chí Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đã thay mặt đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trao Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2018 về phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 6 nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho Đồng chí Chu Thị Thư.

Thay mặt Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Trần Quốc Tuấn đề nghị Đồng chí Chu Thị Thư cần phấn đấu nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chu Thị Thư – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 6 đã tiếp thu và hứa sẽ phấn đấu hết mình để tham mưu cho Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường làm tốt công tác giám sát chính quyền địa phương.

Đồng chí Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng ủy phường 6 – Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 6 đã cảm ơn Thường trực Hội đồng nhân dân quân đã quan tâm và hứa sẽ hỗ trợ tạo điều kiện để đồng chí Chu Thị Thư hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.