Niêm yết cấp giấy chứng nhận nhà 32 Lộc Vinh, phường 6.

329