Niêm yết cấp giấy chứng nhận nhà số 19/6 Nghĩa Phát, phường 6.

409