Niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà số 47/21 Lộc Hưng

305