Niêm yết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận nhà số 35/5 Đại Nghĩa Phường 6

214