Phát động cuộc thi viết “Gương trọn nghĩa, vẹn tình, cùng thương binh vượt khó” năm 2017

480