Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021

1697

Ngày 08/10/2018, tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân (UBND) quận Tân Bình, đồng chí Châu Văn La, Chủ tịch UBND quận Tân Bình, đã trao Quyết định phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND phường 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cho đồng chí Nguyễn Thành Danh.

Đồng chí Nguyễn Thành Danh, sinh năm 1972, quê quán xã Hoài Xuân – huyện Hoài Nhơn – tỉnh Bình Định.

Trình độ: Cử nhân Chính trị – Cử nhân Hành chính – Kỹ sư Kinh tế Vận tải.

Trước đây đồng chí công tác tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân (HĐND) và UBND quận Tân Bình với chức vụ Phó Chánh Văn phòng. Ngày 01/10/2018 đồng chí được điều động về công tác tại UBND phường 6 và được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường 6, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trước đó, ngày 04 tháng 10 năm 2018, tại Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp Bất thường) HĐND phường 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND phường đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Thành Danh giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2016 – 2021.