PHƯỜNG 6 TIẾP TỤC THỰC HIỆN “TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY”

836

Thực hiện Công văn số 1814/UBND-CCHC ngày 24 tháng 8 năm 2022 của ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tiếp tục thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”, Ủy ban nhân dân phường 6 quận Tân Bình thông báo tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch và sao y chứng thực trong ngày (đối với các hồ sơ tiếp nhận trước 15 giờ 30), gồm các thủ tục:

  1. Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với các hồ sơ không phải xác minh).
  2. Thủ tục Đăng ký khai tử.
  3. Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch.
  4. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
  5. Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.
  6. Thủ tục Chứng thực chữ ký Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
  7. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh bằng phiếu khai báo tạm trú tại trụ sở Công an phường.

Thời gian áp dụng từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 31/12/2022.