Quy định giá điện cho người thuê nhà để ở

1204
  1. Một số quy định về giá điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở theo Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương:

– Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà);

– Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 – 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Mức sử dụng của 01 hộ trong tháng (kWh) Giá bán điện chưa thuế (đồng/kWh) Giá bán điện gồm thuế (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.549 1703.9
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.600 1760.0
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.858 2043.8
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.340 2574.0
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.615 2876.5
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.701 2971.1

Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 01 người được tính là 1/4 định mức, 02 người được tính là 1/2 định mức, 03 người được tính là 3/4 định mức, 04 người được tính là 1 định mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Bên bán điện có quyền kiểm tra, yêu cầu bên mua điện xuất trình sổ đăng ký tạm trú hàng tháng để xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.”

2. Chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ nhà trọ thu tiền giá cao hơn so với quy định, được quy định tại Khoản 6 Điều 12 của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2017 về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.
Ban Biên tập.