Quy định xử phạt về việc phát tờ rơi, dán quảng cáo

993

Từ ngày 5-5-2017, Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Theo quy định mới, các đối tượng trưng các hình thức quảng cáo, phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội cũng như người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo bằng các hình thức này đều sẽ bị xử lý.