Thăm và chúc mừng ngày truyền thống Công an nhân dân

797

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2019), vào chiều ngày 19/8/2019, Đảng ủy, HĐND, UBND và các Ban ngành đoàn thể trong phường đã đến Công an phường chúc mừng

Công an nhân dân Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện nhằm bảo vệ lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Công an nhân dân không có mục tiêu chiến đấu nào khác là suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân Dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa vừa là một phẩm chất cao quý của Công an nhân dân, vừa là một nhân tố quyết định của những chiến thắng vang dội trong các cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ vững độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Trong suốt 74 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Công an nhân dân đã không ngừng nâng cao truyền thống vẻ vang của một lực lượng Công an cách mạng, làm sáng ngời lịch sử Công an nhân dân Việt Nam góp phần tô thắm truyền thống của lực lượng vũ trang của Đảng. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng, Công an nhân dân Việt Nam đó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, trong suốt 74 năm qua mỗi người chiến sĩ Công an nhân dân luôn nhận được là lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân Dân.

Công an phường 6 trong nhiều năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường đã phấn đấu lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Các đoàn thể nhân dân trong phường chúc mừng các đồng chí nhân dịp kỷ niệm 74 năm truyền thống của lực lượng CAND và mong muốn Công an phường tiếp tục phát huy truyền thống tiếp tục là đội quân tin cậy của Đảng, Chính quyền, luôn luôn giữ gìn cho cuộc sống của người dân bình yên.