Thành phố Hồ Chí Minh “Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế – xã hội”

725

Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất nhận thức về chuyển dịch trạng thái “Zero COVID” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” với 06 nguyên tắc cơ bản, cốt lõi: “Y tế là trụ cột, trung tâm; Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt. Ổn định chính trị – xã hội là trọng yếu và thường xuyên. Vắc xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết; An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Thực hiện từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn và linh hoạt tại mỗi địa phương, bảo đảm hài hòa giữa nới lỏng từng bước và an toàn dịch bệnh, trong đó đặt mục tiêu sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết.

Các chính sách phòng, chống dịch được ban hành trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” với 02 mục tiêu: Hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đảm bảo tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sinh hoạt của người dân và khôi phục, phát triển kinh tế – xã hội.

Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; trong đó luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; có kế hoạch phục hồi kinh tế “thích ứng an toàn” trong sản xuất, kinh doanh.

Kết hợp biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị và người dân đã làm tốt công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua; Cổ vũ tinh thần đoàn kết, thống nhất, truyền thống tương thân, tương ái, nhân văn, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong tình hình khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Xây dựng các kịch bản thích ứng, từng bước bình thường mới tại các cấp chính quyền địa phương, tăng cường hiệu quả giám sát, tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ phục vụ phòng chống dịch, kiểm soát dịch, kiểm soát cuộc sống trong khi chuyển trạng thái và phục vụ điều hành kinh tế xã hội sau dịch. Trong đó, tuyên truyền về việc triển khai sử dụng thống nhất một ứng dụng (app) PC-COVID trong phòng, chống dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng các thiết bị thông minh, bảo đảm phủ hết các đối tượng cần thiết. Truyền thông về các mô hình triển khai công nghệ hiệu quả tại các địa phương khác để học tập kinh nghiệm và ứng dụng phù hợp.

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức rõ quan điểm phòng dịch hơn chống dịch, phòng dịch tốt sẽ tránh được lây nhiễm, hạn chế tử vong, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình và xã hội.

Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân; những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; đấu tranh phản bác tin đồn thất thiệt, thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình, diễn biến dịch bệnh trên cả nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tập trung thông tin về hoạt động của cơ quan chức năng trong xử lý các trường hợp tung tin đồn, tin giả, đưa tin thất thiệt, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh và các chính sách, chiến lược, kế hoạch phòng, chống dịch và khôi phục kinh tế – xã hội của Thành phố.