Thể lệ Hội thi “Tân Bình trong trái tim tôi” lần 2

3143

 

Chủ đề “Gương tốt quanh tôi” năm 2018

 (Kèm theo Kế hoạch số 40 -KH/BTGQU, ngày 22/01/2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tổ chức Hội thi “Tân Bình trong trái tim tôi” lần 2 năm 2018


NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

  1. Phần thi viết “Gương tốt quanh tôi”:

– Các thí sinh soạn bài viết dự thi không quá 1.500 từ (giấy A4, gồm 3 phần: mở đầu, đặt vấn đề, kết luận); nội dung bài thi phải liên hệ, làm nổi bật gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận (được nhiều người học tập và làm theo) mà chưa được giới thiệu, ghi nhận khen thưởng trong những năm trước, có dẫn chứng, minh họa và liên hệ sát với thực tiễn của đơn vị. (Lưu ý: cần giới thiệu rõ về họ, tên và địa chỉ nơi gương người tốt việc tốt, điển hình tiêu biểu đang sinh sống hoặc nơi làm việc)

– Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm, trong đó nội dung 20 điểm; liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị 10 điểm.

– Bài dự thi được đóng tập đẹp (có thể có ảnh minh họa các gương) và gửi về Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 28/02/2018, nếu thí sinh nộp trễ 01 ngày trừ 0,5 điểm.

* Lưu ý: nội dung bài thi tuyên truyền của mỗi thí sinh sẽ được dùng cho phần thi “Tôi là tuyên truyền viên” (nếu được chọn xuất sắc).

  1. Phần thi “Tôi là tuyên truyền viên”:

Điểm tối đa cho phần thi này là 50 điểm, trong đó:

– Bài thi tuyên truyền có kết hợp với các hình thức: hoạt cảnh, tiểu phẩm, hát, múa, kịch, vè, sân khấu hóa, video clip… để minh họa cho phần thi của mình: 20 điểm.

– Nội dung thuyết trình truyền cảm, thu hút người nghe: 20 điểm.

– Liên hệ tốt thực tiễn địa phương, dẫn chứng minh họa hợp lý: 10 điểm.

– Thời gian thi tối đa cho phần thi này là 10 phút

– Thí sinh vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm. Cách tính điểm trừ như sau: quá 2 phút trừ 1 điểm.

QUY ĐỊNH CHUNG

– Thí sinh tham gia hội thi là cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ, học sinh và Nhân dân đang công tác, sinh hoạt, học tập trên địa bàn quận Tân Bình. Chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Ban tổ chức về các hoạt động của Hội thi.

– Thí sinh khi dự thi mặc trang phục lịch sự, trang trọng, đẹp.

– Trong quá trình tham gia thi các đơn vị, cá nhân phải thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; nếu đơn vị nào có vướng mắc hoặc ý kiến cần trao đổi, làm rõ, đề nghị trực tiếp báo cáo với Ban tổ chức Hội thi để kịp thời xử lý, giải quyết.

– Các đơn vị huy động cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia cổ động. Hình thức cổ động do đơn vị tự chọn nhưng phải đảm bảo không khí vui vẻ, vô tư, với tinh thần đoàn kết, trao đổi học hỏi, hữu nghị; đảm bảo trật tự, an toàn theo quy định.

BAN TỔ CHỨC HỘI THI