Thể lệ Hội thi tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2331

1. Thời gian:

* Vòng loại: Thi trả lời câu hỏi trên các trang thông tin điện tử các đơn vị thuộc quận và Bản tin nội bộ phường 6: Từ ngày 01/10/2017 – 31/12/2017 (tương ứng 03 kỳ).

– Kỳ 1 : từ ngày 10/10 – 10/11/2017 

– Kỳ 2 : từ ngày 10/11 – 10/12/2017

– Kỳ 3 : từ ngày 10/12 – 10/01/2018

* Vòng chung kết: Ban tổ chức hội thi lựa chọn các thí sinh có thành tích tốt (ở vòng loại) tham gia Vòng chung kết là Hội thi Tân Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề “Tân Bình trong trái tim tôi” lần 2 vào Tháng 3 năm 2018.

2. Đối tượng:

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn quận Tân Bình.

3. Hình thức và thể lệ thi:

3.1 Vòng loại:

* Nếu thi trực tuyến: đăng nhập trên trang thông tin điện tử phường 6 hoặc quận Tân Bình:  http://phuong6tanbinh.gov.vn hoặc http://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn;

– Mỗi cá nhân tham gia hội thi sẽ nhấn vào biểu ngữ: Hội thi tuyên truyền về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và điền đầy đủ thông tin cá nhân tại trang 1 sau đó Bấm “Tiếp Theo”.

– Tại trang 2 : trả lời 03 câu hỏi (trắc nghiệm), 01 câu hỏi mở và kết thúc bằng thao tác nhấn vào nút màu xanh “submit”.

* Nếu thi trên Bản tin nội bộ phường 6: cá nhân tham gia hội thi điền đầy đủ thông tin cá nhân và trả lời tất cả các câu hỏi ở mỗi kỳ và phiếu trả lời (cắt trên Bản tin nội bộ phường 6) gửi về Văn phòng Đảng ủy phường 6 – địa chỉ: 356A Bắc Hải, phường 6 quận Tân Bình:

– Trước ngày 20/11/2017 (kỳ 1)

– Trước ngày 20/12/2017 (kỳ 2)

– Trước ngày 20/01/2018 (kỳ 3)

3.2 Vòng chung kết: Lựa chọn các thí sinh tham gia tốt hội thi vòng loại, phân loại thí sinh theo độ tuổi và khu vực ngành nghề, tổ chức Hội thi tuyên truyền cấp quận.

* Lưu ý : Mỗi cá nhân chỉ chọn 1 trong 2 hình thức tham gia là: trực tuyến trên Website hoặc Cắt trên Bản tin nội bộ phường 6. Nếu người dân dự thi thì phần “Thông tin đơn vi tham gia ghi là  Phường 6

  1. Nội dung thi: Tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  2. Tài liệu tham khảo:

– Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU ngày 28/11/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ (tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2017) – Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự Thật, xuất bản năm 2017.

– Hai tác phẩm “Sửa đối lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

*Ghi chúMọi thắc mắc xin liên hệ Đồng chí Phạm Quỳnh Trang – Cán bộ Tuyên giáo phường – SĐT 0909436637

Ban biên tập.