Thông báo chiêu sinh các lớp kỹ năng cho thiếu nhi

63

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường 6 thông báo chiêu sinh các lớp kỹ năng cho thiếu nhi, cụ thể như sau:

1./ Bé vui cùng chữ số: dành cho bé 6 tuổi

(Thứ 2, thứ 4 hằng tuần thời gian: 17g30 đến 19g00)

2./ Bé làm quen tiếng anh: dành cho bé 7 tuổi

(Thứ 7 hằng tuần, từ 8g00 đến 10g00)

3./ Lớp múa tổng hợp: dành cho bé 3 – 12 tuổi

(Thứ 7, Chủ nhật hằng tuần, từ 14g00 – 16g00)

Thời gian khai giảng các lớp học: 01/10/2020

*Ưu tiên: Trẻ em thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo

Mọi thông tin liên hệ số điện thoại: 028.8644.358 bấm 102 gặp Thanh Nga