Thông báo khởi công dự án”Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực quận Tân Bình

561