Thông báo niêm yết và kê khai bổ sung danh sách các hộ dân canh tác trong khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng cụm trường học công lập tại phường 6, quận Tân Bình

896