Thông báo tạm dừng triệu tập, xét xử các vụ án trên địa bàn quận Tân Bình

687

Căn cứ văn bản số 244/TAQTB ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Ủy ban nhân dân phường thông báo nội dung cụ thể như sau:

Nhằm đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Tòa án nhân dân quận Tân Bình sẽ tạm dừng triệu tập, xét xử các vụ án của Tòa án nhân dân quận Tân Bình trong phạm vi địa giới hành chính quận Tân Bình.