Thông báo thay đổi nhân sự UBND phường

188

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Bình đã ban hành Quyết định số 260-QĐNS/QU về việc chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Phường 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, chỉ định đồng chí Nguyễn Anh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 6, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Phường 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025.